Znaki kolejowe i wskaźniki kolejowe

Znaki kolejowe i wskaźniki kolejowe

Każdy z nas podróżując samochodem zwraca uwagę na znaki drogowe, które mają zapewnić nam bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że podobna sytuacja występuje w ruchu kolejowym.

Podróżując wygodnie pociągiem, nie zwracamy uwagi na znaki kolejowe i wskaźniki kolejowe, które ustawione są na liniach kolejowych. Jedną z niewielu firmy działających w tej branży jest EcoRail-Garden Kolejowe Znaki Drogowe Tarcze i Wskaźniki z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa, która jako jedna z niewielu oferuje pełen asortyment znaków kolejowych. Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, kierujący pojazdem widzi typowe znaki drogowe, które możemy zauważyć na filmie. Przede wszystkim są to znaki G-3 lub G-4 czyli Krzyż Św. Andrzeja, słupki wskaźnikowe G-1. W zależności od kategorii przejazdów ustawia się znaki drogowe B-20 STOP.

Znak drogowy A-9 „Przejazd kolejowy z zaporami” ostrzega kierującego przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory, zaś

Znak drogowy A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Maszynista prowadzący pociąg zbliżając się do przejazdu kolejowego widzi znaki kolejowe i wskaźniki kolejowe, które mają celu informowanie go o zbliżaniu się do niebezpiecznego skrzyżowania z drogą kołową. Najważniejszym z tych wskaźników jest tzw. Wskaźnik kolejowy W 6a „wskaźnik ostrzegania”. Maszynista jest zobowiązany podać sygnał dźwiękowy aby uprzedzić zawczasu uczestników ruchu drogowego o zbliżaniu się pociągu do przejazdu. Wskaźnik ostrzegania to również wskaźnik oznaczony symbolem W 7, który ostrzega maszynistów, o robotach prowadzonych na torach kolejowych.

Znaki kolejowe

Na liniach kolejowych występują wskaźniki kolejowe ograniczające prędkość jazdy pociągów. Są to wskaźniki oznaczone symbolami D 6 i W 14 używane do czasowego, trwającego nie dłużej niż 6 miesięcy ograniczenia prędkości.


Znaki i wskaźniki kolejowe

Jeżeli ktoś jest zainteresowany jakimi wskaźnikami ogranicza się na stałe prędkość pociągów, lub też poznać większość z występujących na kolei wskaźników kolejowych lub znaków kolejowych zapraszam na stronę https://www.ecorail-garden.pl/

Polecamy również: