Coaching – styl zarządzania

Coaching – styl zarządzania


Coachingowy styl zarządzania – wiele się o nim mówi, doceniając za ukierunkowanie na budowanie przestrzeni i zachęcanie do brania odpowiedzialności i zaangażowania pracowników, postrzegania ich przez pryzmat zasobów, wspierania ich w rozwoju.

Najbardziej adekwatny wtedy, gdy pracownicy cechują się sporą dojrzałością i posiadaną wiedzą, choć kluczowym aspektem jest motywacja do podejmowania wyzwań i chęć rozwoju u podwładnych.

Coachingowy styl zarządzania polega na przeniesieniu metod i rozwiązań znanych z coachingu do codziennej praktyki zarządczej. Charakteryzuje się inspirowaniem i zachęcaniem pracownika do przyjmowania proaktywnej postawy, brania odpowiedzialności i rozwoju. Menedżer, który zarządza w tym stylu, kierunkuje rozmowy z pracownikiem ku wspólnemu poszukiwaniu rozwiązań, raczej stawia pytania niż daje rozwiązania, deleguje, pomaga oprzeć się na zasobach, zobaczyć szerszą perspektywę, utrzymać motywację.

Dalszą część tego artykułu oraz inne ciekawe informacje związane z coachingiem, znajdziesz stronie Coach Marty Smolińskiej z Harmony Coaching.

Polecamy również: