Wdrożenie RODO

Wdrożenie RODO

Poznaj 6 kroków do wdrożenia RODO w twojej organizacji.

Na mocy unijnego rozporządzenia, 25 maja 2018 roku, weszło w życie szereg rewolucyjnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych zwanych potocznie RODO.

Firma BASTION Sp. z o.o. z Wrocławia tworzy doświadczony zespół, który działając razem, w całości wyczerpuje potrzeby w zakresie przygotowania organizacji do RODO. W skład zespołu wchodzą prawnicy, informatycy, audytorzy. Wychodzimy z założenia, że tylko holistyczne podejście do zagadnienia RODO gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych na najwyższym poziomie zapewniając Administratorowi danych osobowych skupienie na podstawowej działalności i możliwość dalszego rozwoju firmy.

Rozporządzenie obowiązujące od 25 maja 2018 nie określa jednoznacznie w jaki sposób należy zabezpieczać dane osobowe w Przedsiębiorstwie. Artykuł 24 RODO stanowi, iż „administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać”. Niezbędna jest zatem stale aktualizowana, interdyscyplinarna wiedza.

Zobacz jak przebiega wdrożenie RODO w 6 krokach w Twojej organizacji.

 

1. Audyt procesów przetwarzania danych osobowych.

Ustalimy procesy przetwarzania danych osobowych oraz określimy ich status prawny.
Przeanalizujemy procesy przetwarzania oraz przeprowadzimy ocenę skutków dla ochrony danych.
Przeanalizujemy wypełnienie wymagań przepisów RODO.

Ocenimy wypełnienie obowiązków technicznych i organizacyjnych zgodnie z RODO.

Przygotujemy i przedstawimy raport z wykonanych działań wraz z zaleceniami.

2. Analiza ryzyka w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zidentyfikujemy zagrożenia dla praw i wolności osób których dane są przetwarzane.Przygotujemy arkusz analizy ryzyka oraz przeprowadzimy analizę procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych w przedsiębiorstwie.

Na podstawie wyliczonej oceny ryzyka przygotujemy propozycję planu postępowania z ryzykiem.

3. Stworzenie (względnie aktualizacja i uzupełnienie) systemu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki bezpieczeństwa.

Opracujemy projekty dokumentów dotyczących przetwarzania danych (instrukcje, polityki, rejestry, metodyki i procedury).
Opracujemy wzory klauzul zgodnych z RODO.

4. Szkolenie dla pracowników z zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych

Przeprowadzimy szkolenie dostosowane do rodzaju prowadzonej działalności uwzględniając wszelkie zmiany w przepisach. Omówimy najważniejsze wymagania RODO, dzięki czemu pracownicy na każdym szczeblu w sposób świadomy i zaangażowany włączą się w proces ochrony danych osobowych podnosząc tym samym bezpieczeństwo całej organizacji.

5. Doradztwo w zakresie powołania IOD lub przejęcie jego obowiązków

RODO nie określa w sposób jednoznaczny warunków powoływania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Może być to firma zewnętrzna lub osoba wyznaczona przez pracodawcę. Każdy IOD powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, gwarancję niezależności oraz bezpośrednio podlegać Administratorowi Danych Osobowych.

Wyznaczając IOD spośród pracowników firmy, należy pamiętać o możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

6. Wsparcie i doradztwo powdrożeniowe.

W ramach działań wdrożeniowych oferujemy dodatkowe wsparcie, którego zakres jest dostosowany indywidualnie do potrzeb Klienta.

Więcej informacji oraz kompleksowe doradztwo  i wsparcie w zakresie RODO znajdziesz kontaktując się z firmą BASTION lub przesyłając zapytanie z formularza ofertowego dostępnego na stronie internetowej firmy pod adresem: https://rodo-wdrozenia.pl/formularz-zapytania/

 

 

 

Polecamy również: