arch std oferty pracy

Znaki drogowe. Sprzedaż znaków drogowych.

Każdego dnia poruszając się samochodem, rowerem czy też przechodząc przez ulice widzimy znaki drogowe, które określają uczestnikom ruchu drogowego sposób poruszania się pod drodze i niewątpliwie wpływają na nasze bezpieczeństwo. Zakres obowiązywania znaków drogowych w Polsce określony jest w przepisach Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki drogowe podzielić można na dwie grupy: • Znaki drogowe pionowe, które występują w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami. Znaki pionowe mogą występować również w postaci znaków świetlnych. W tej grupie rozróżnia się znaki ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, znaki kierunku i miejscowości oraz znaki drogowe uzupełniające. ... CZYTAJ WIĘCEJ »